GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG TRONG IMPLANT

Ghép xương, nâng xoang trong implant là một điều trị bổ sung cần thiết trong những trường hợp phục hình răng hoặc cấy ghép Implant tại những vị trí  thiếu  xương.

Danh mục: