HÀM PHỦ TRÊN IMPLANT

Hàm phủ trên implant là một dạng hàm giả tháo lắp được nâng đỡ và lưu giữ bằng các khóa cài liên kết với implant.

Danh mục: