HEADGEAR KHÍ CỤ ĐẮC LỰC GIÚP NẮN CHỈNH RĂNG CỦA BÉ VỀ ĐÚNG VỊ TRÍ

HEADGEAR là khí cụ giúp điều chỉnh sự tăng trưởng của hàm trên, giúp xương hàm của bé được phát triển hài hòa, từ đó, các răng cũng sẽ được sắp xếp đúng khớp cắn.Trong trường hợp bé có tình trạng hô xương, HEADGEAR sẽ điều chỉnh lại sự phát triển sai lệch của xương hàm trên với xương hàm dưới theo chiều trước sau, làm giảm mức độ hô xương của bé.

Danh mục: