INLAY, ONLAY

Inlay, Onlay được sử dụng dùng để khôi phục, sửa chữa những răng bị sâu hoặc bị rạn, nứt và không cần dùng đến mão răng.

Hotline: 0981666969
Chat Facebook
Gọi điện ngay