NHỔ RĂNG KHÔN

Nhổ răng khôn là lấy đi răng hàm cuối cùng của mỗi bên hàm, còn nói theo y khoa Răng khôn là tên thường gọi của răng số 8 hay răng cối lớn thứ ba. Răng khôn cũng là răng được mọc cuối cùng, thường là khi người ta ở độ tuổi 16 đến 20 đúng độ tuổi khôn lớn lên tên nó như vậy, không ảnh hưởng gì đến trí thông minh nha.